project description para sports

Циљеви STEADY пројекта су:

  • Развој мреже за промоцију једнаких могућности у спорту за мигранте и друге мањинске групе са инвалидитетом,
  • Укључење што више избеглих лица са инвалидитетом у промоцију „спорта за све“ у сарадњи са спортским организацијама, посебно младих како би се умањиле нетолеранција и дискриминација,
  • Укључење социјалног сектора и националних институција које се баве људским правима у борбу против дискриминације у спорту, промовисање њихове сарадње у активностима за подизање свести и подршка овим организацијама у правним радњама за побољшање приступа спорту за све,
  • Презентовање најбољих европских пракси на међународном, државном и локалном плану,
  • Представљање начина на које национални параолимпијски комитети, спортске организације које управљају параолимпијским спортовима и невладине организације могу да користе спорт као алат за подстицање толеранције и друштвене инклузије, размењујући знања и вештине међу релевантним међународним, националним и локалним актерима.

Већина особа са инвалидитетом се суочава са сиромаштвом и дискриминацијом. Избеглице са инвалидитетом су још рањивије: „Они су међу најзапостављенијима у иначе веома маргиновализованој групи“. Спорт има јединствену способност да превазиђе језичке, културолошке и друштвене баријере што га чини одличним инструментом за спровођење стратегија друштвене укључености и социјалног прилагођавања. Универзална популарност спорта заједно са физичким, социјалним и економским бенефитима које пружа, чине га идеалним алатом за подстицање инклузије и добробити за особе са инвалидитетом.

STEADY пројекат има за циљ да повећа учешће у спортским активностима младих избеглица са инвалидитетом промовисањем волонтирања и доступности организованих спортских активности за младе избеглице и мигранте са инвалидитетом.

Партнери на STEADY пројекту су селектовани тако да се из пројекта добије максималан резултат: организације које се суштински баве спортом особа са инвалидитетом (Агитос Фондација, Play and Train, Параолимпијски комитет Грчке, Параолимпијски комитет Србије), организације са дугим и богатим искуством у питањима социјалне инклузије и раду са маргинализованим групама(Vienna Institute for the Development and Cooperation), организације које се баве инклузијом особа са инвалидитетом (Attivamente, Centro Social de Soutelo, Footura) и организације са експертизом у евалуацији социјалних пројеката (Equal Society). Сваки од партнера  има специфично искуство и улогу која значајно доприноси пројекту.

STEADY пројекат се спроводи у трајању од три године (од 2019. до 2021.) и финансиран је средствима Еразмус + Спорт програма Европске комисије.