Το πρόγραμμα STEADY θα ενισχύσει την ικανότητα συμμετοχής των εκτοπισμένων νέων με αναπηρία (ΕΝΑ) στον αθλητισμό. Θα δημιουργηθεί ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό εργαλείο για την αύξηση της ευαισθητοποίησης, της ικανότητας και της κατάρτισης των επικεφαλείς ομάδων, των επιβλεπόντων και των επαγγελματιών του τομέα της υγείας.

 

 

Για το σκοπό αυτό θα αναπτυχθεί και θα διανεμηθεί ένα συμβουλευτικό εγχειρίδιο και ένα εγχειρίδιο σε όλους τους οργανισμούς, τους επαγγελματίες και τους εθελοντές που εργάζονται στον τομέα των αθλητικών και / ή των προσφυγικών δομών, προκειμένου να ενθαρρύνουν τους εκτοπισμένους νέους με αναπηρία να αποκτήσουν πραγματικές προοπτικές.