Τα αποτελέσματα των μελετών και των δραστηριοτήτων του προγράμματος STEADY θα χρησιμοποιηθούν για την εκπόνηση έκθεσης που θα περιλαμβάνει προτάσεις για την ενίσχυση του δυναμικού των προσφύγων και των μεταναστών με αναπηρία να συμμετάσχουν σε αθλητικά προγράμματα σε όλη την Ευρώπη.

 

 

Οι προτάσεις θα είναι απλώς γραπτή συμβουλή που θα προετοιμαστεί προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για ενδιαφερόμενους φορείς που έχουν την εξουσία λήψης αποφάσεων, είτε πρόκειται για υπεύθυνο χάραξης πολιτικής είτε για Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή ή άλλο φορέα που δραστηριοποιείται στον τομέα του αναπηρικού αθλητισμού ή / και της κοινωνικής ένταξης.